Anuario


Dende o ano 2016, o Foro Económico de Galicia edita o seu Anuario, un espazo de reflexión no que participan os membros natos do foro e diversos convidados do mundo empresarial e académico. O Anuario combina diagnoses conxunturais coa abordaxe de eivas e oportunidades de natureza estrutural da economía e sociedade galegas.2019                 

Emilio Pérez Nieto, Santiago Lago Peñas, José Luis Gómez, Fernando González Laxe, Xosé Carlos Arias, María Cadaval, Francisco Carballo-Cruz, Albino Prada, Xoán López Facal, Luís A.Otero González, Pablo Durán Santomil, Luis Ignacio Rodríguez Gil, Manuel Varela Lafuente, Patricio Sánchez Fernández, Manuel Lago, Isabel Novo Corti, Edelmiro López Iglesias, María Xosé Vázquez Rodríguez, José Manuel Sánchez Santosy María L.Loureiro
Editores: José Luis Gómez y Albino Prada
2018                 

Xosé Carlos Arias, Fernando González Laxe, José Manuel Sánchez Santos, Francisco Carballo Cruz, Luis Otero, Luis Ignacio Rodríguez, María Cadaval, Patricio Sánchez Fernández,José Francisco Armesto Pina e Santiago Lago Peñas.
Editor: José Luis Gómez
2017                 

A estrutura do contido inclúe este ano catro bloques de artigos. O primeiro é o titulado “O Sistema Produtivo Galego. Situación e expectativas nun mercado globalizado”; o segundo refírese a Galicia e a contorna xeral; o terceiro analiza a financiación pública e privada, e o cuarto recolle a opinión dos axentes económicos, sociais e políticos galegos baixo o título “Consenso sobre a capacidade de Galicia para seguir crecendo”. A obra conta con achegas de Juan Carlos Escotet Rodríguez, Emilio Pérez Nieto, Santiago Lago, Xoan López Facal, Edelmiro López Iglesias, Fernando González Laxe, José Francisco Armesto, Patricio Sánchez, Albino Prada, Carsten Moser, Xoaquín Fernández Leiceaga, María Cadaval, Elena Muñoz, Luis Otero González e Luis Ignacio Rodríguez Gil. Os seus coeditores son José Luis Gómez e Jorge González Gurriarán, que tamén escriben na obra.
El sistema productivo gallego. Situación y expectativas en un mercado globalizadoAnuario 2017
Emilio Pérez Nieto e Santiago Lago PeñasGalicia y el entorno general: balance y previsiones

Anuario 2017
Fernando González Laxe, José Francisco Armesto Pina e Patricio Sánchez FernándezFinanciación pública y privada en Galicia


Anuario 2017
Xoaquín Fernández Leiceaga


Anuario 2017
Luis Otero González e Luis Ignacio Rodríguez Gil

Opinión de los agentes económicos, sociales y políticos gallegos2016                 

Documento que contén 14 análises de expertos e representantes políticos galegos (PP, PSdeG-PSOE, AGE e BNG) reunidos nunha axenda común de propostas para reposicionar e mellorar a economía e a sociedade galega.
O Anuario 2016 inclúe análises e propostas de Antón Costas, Fernando González Laxe, Yolanda Díaz, Pedro Puy, Xavier Vence, Elena Muñoz, Teresa Pedrosa, Santiago Lago Peñas, Albino Prada, José Luis Méndez Romeu, José Francisco Armesto Pina, Joam Facal, Xoaquín Fernández Leiceaga, Patricio Sánchez ou Francisco Carballo, baixo a edición de José Luis Gómez e Jorge González Gurriarán, que tamén aportan os seus puntos de vista.
Anuario 2016
Francisco Carballo-Cruz / Profesor do Departamento de Economía – Universidade do Minho (Portugal)

Anuario 2016
Antón Costas / Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

Anuario 2016
Yolanda Díaz / AGE

Anuario 2016
Joam Facal / Doutor en Ciencias Económicas

Anuario 2016
Xoaquín Fernández Leiceaga / Universidade de Santiago de Compostela e GEN

Anuario 2016
José Luis Gómez / Xornalista, editor de Mundiario

Anuario 2016
Jorge González Gurriarán / Catedrático xubilado da Universidade de Vigo

Anuario 2016
Fernando González Laxe, José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández, Santiago Lago Peñas / Foro Económico de Galicia

Anuario 2016
José Luis Méndez Romeu / Portavoz Grupo Parlamentario Socialista

Anuario 2016
Elena Muñoz Fonteriz / Ex – Conselleira de Facenda da Xunta de Galicia

Anuario 2016
Teresa Pedrosa Silva / Delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo

Anuario 2016
Albino Prada / Doutor en Economía

Anuario 2016
Pedro Puy / Portavoz parlamentario do Grupo Popular

Anuario 2016
Xavier Vence / Ex-Portavoz Nacional do BNG