Documentos


Un dos obxectivos fundamentais do Foro é poñer á disposición da Sociedade unha colección de documentos onde se conxuga a análise da situación actual con propostas de cambio e mellora. Os documentos pretenden contribuir a enriquecer o debate público en materia económica en Galicia. A responsabilidade de cada documento é das persoas que o asinan. O Foro só asume a responsabilidade sobre os documentos consensuados e asinados polo colectivo. Dende Marzo de 2014 ata Decembro de 2018 o editor dos documentos foi Albino Prada Blanco; dende Xaneiro de 2019 o editor é o membro nato do Foro, José Francisco Armesto Pina.


2016                 

Documentos
J.M. Andrade Calvo e M.X. Vázquez RodríguezDocumentos
Alberto Gago Rodríguez, Eloy Pérez Martínez e Alberto Vaquero García

Documentos
Luis Otero-González e Luis Ignacio Rodríguez Gil2013                 Documentos
Xoaquín Fernández Leiceaga. Membros da Ponencia: Santiago Lago Peñas e Xoaquín Álvarez Corbacho

Documentos
Edelmiro López Iglesias, Manuel M. Varela Lafuente. Membros da ponencia: Jesús Alonso e Manuel Gómez Franqueira

Documentos
Jorge González Gurriarán. Membros da ponencia: Manuel Lago e Manuel Rodríguez

Documentos
Fernando González Laxe, Albino Prada, Victor Nogueira e Juan Luis Arregui