Notas de Conxuntura


As Notas de Conxuntura son breves estudios focalizados en aspectos ou sectores concretos da economía, incluidos dentro de cada Notas de conxuntura do Foro Económico de Galicia.


2015                

Notas de conxuntura
Edelmiro López Iglesias

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas


2014                

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas

Notas de conxuntura
Fernando González Laxe (Coord.), José Francisco Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández e Santiago Lago Peñas