O Foro Económico de Galicia ten forma xurídica de asociación sen ánimo de lucro. Na base da súa estrutura aparecen as empresas e institucións que son socias de dereito e os patrocinadores estables. Os membros natos inclúen aos profesores, empresarios, directivos e xornalistas que de xeito continuado contribúen a actividade ordinaria do Foro. O comité executivo está composto por seis persoas que se encargan de adoptar as decisións estratéxicas e supervisar as actividades. Finalmente, o Foro conta con colaboradores que participan puntualmente nalgunha actividade.AGEF
Casal de Armán
Civisglobal
Coren
Domus
Galuresa
Hierros Añon
Estrella Galicia
Jealsa
Jealsa
Naturgy
Grupo Nogar
Pérez Rumbao
Rodiñas
Rodman
Zona Franca de Vigo
GEN